cbis:1920230

Vällingudden

Vällinguddens naturreservat är en udde som går ut i sjön Vällingen. Här på udden har den urskogsartade tallskogen stått orörd i många år.

Information

Det är ganska näringsfattigt här och på marken växer det mest olika ris och lavar. Det finns grova tallar i området som är 200 – 300 år gamla och du hittar också en del torrakor här.
Närmare sjön i strandkanten finns det enstaka grova klibbalar. Det växer även björk i reservatet och i den sydvästra delen finns det rester efter en tjärdal.

Område
Naturnära Skogsmiljö

Vägbeskrivning

Naturreservatet ligger udde i sjön Vällingen ca 6 km öster om Järbo.