Dalälven

Dalälven

Snabbfakta

  • Naturnära
  • Skogsmiljö
  • Datum: 2023-06-01 17:55
  • Område: Hälsingland Gästrikland
Dalälven, Söderfors-Hedesunda, Hjällsjön.
Dalälven har i denna del av området karaktären av insjö med många öar och i andra delar sträckor med strömfiske.

I fiskevårdsområdet finns put and take-fiskevatten med inplanterad ädelfisk och vid Hjällsjön finns tillgänglighetsanpassade bryggor som bland annat korsar Hjällsjön.

Snabbfakta

  • Naturnära
  • Skogsmiljö