Gävlebockens invigning, bocken sedd från Södra Kungsgatan

Hållbarhet på Gävlebockens invigning

Vad gör vi?

Vi har valt att fokusera extra mycket på områden som transporter, avfall och inköp med mera. I praktiken innebär det bland annat att:

 • Minimera mängden resor och transport med fordon som drivs av fossila bränslen.
 • Lokalproducerade varor och tjänster väljs vid beställningar i så stor mån som möjligt. Därmed minskas transportsträckorna av dessa.
 • Minimera mängden avfall och sortera det avfall som uppkommer rätt enligt Gästrike Återvinnares sorteringsguide.
 • Vi mäter avfallet efter eventet – statistik på avfallets vikt och volym hjälper oss att följa upp arbetet nästa år och jobba för att vara miljömärkta även i framtiden.
 • Vi tänker noga på att minimera onödiga inköp i samband med evenemanget och återanvänder det material vi har.
 • De produkter som väl köps in ska i så stor mån som möjligt vara lokalproducerade och miljömässigt hållbara, och vi undviker plast och engångsmaterial.
 • Eventuella gåvor till artister och volontärer är noggrant utvalda utifrån ett lokalt och miljömässigt hållbart perspektiv.
 • Nybeställda trycksaker om bocken kommer från miljömärkta tryckerier, och vi undviker dokumentation i pappersform genom att begränsa vårt program till digitalt format och rekommenderar utställare under helgen att undvika flyers.
 • Vi serverar härtappat kranvatten från Gävle till artister, medarbetare och volontärer istället för att beställa in buteljerat vatten.
 • All el som används till evenemanget är 100 % förnybar.

Vad kan du göra?

För oss är det också viktigt att våra besökare hjälper till att uppnå miljökriterierna. Här kommer några konkreta förslag på vad du som besökare kan hjälpa till med:

 • Använd ett miljövänligt transportmedel till invigningen.
 • Släng ditt avfall vid de markerade sorteringsstationerna.
 • Dela med dig av dina egna synpunkter! Vårt arbete med hållbara evenemang är långsiktigt och under förbättring. Har du en bra idé om hur vi kan fortsätta vårt arbete med hållbarhet? Maila oss på [email protected].
 • Klicka här för att läsa mer om Gävle kommuns miljöarbete.

Hållbarhetspolicy Gävlebockens invigning

Gävlebockens invigning i Gävle ska vara ett hållbart evenemang. Vi ska gemensamt:

 • arbeta hållbart i alla dimensioner och minimera negativ påverkan på stadens miljö
 • använda vårt inflytande till att påverka samarbetspartners, sponsorer och leverantörer att agera hållbart
 • sträva efter ett fossilfritt evenemang
 • verka för att alla inköp ska vara hållbara
 • arbeta aktivt med att hålla rent och erbjuda källsortering
 • servera lokalt hållbar mat i så stor utsträckning som möjligt
 • sträva efter en hög medvetandegrad i hållbarhetsfrågor hos personal och funktionärer
 • kommunicera vårt hållbarhetsarbete till besökare och deltagare
 • ha med oss ett sunt ekonomiskt perspektiv i våra beslut
 • verka för att alla deltagare och besökare känner sig välkomna